ANBI status

MISSIE

Gelijkspel werkt aan een Nederland waar iedereen vanuit eigen kracht mee kan doen en zichtbaar zichzelf kan zijn. Onze kunst- en cultuurproducties stimuleren de dialoog rondom diversiteit en inclusie. We dagen je uit om een standpunt in te nemen over actuele onderwerpen. Over de wereld waarin we wonen, werken en leven. En de rol die wij met onze partners willen spelen. Wij zien kunst als katalysator in de samenleving om te werken aan een Nederland waar iedereen zich thuis voelt.

Algemene gegevens

GelijkSpel
Post- en bezoekadres: Van Weerden Poelmanstraat 7, 7602 PC Almelo
Contactgegevens: info@gelijkspel.nu
Statutaire naam: Stichting Gelijk Spel
KvK: 82505861
Bank: NL04 RABO 0371 4844 72
RSIN: 862496755

Initiatiefnemers
Han Morskieft
Jan Marten de Jong
John Meuleman
Niels Neeskens

Directie
Henk Keizer
Boudewijn Koops
Ilona Kevelham

Bestuur
Ayfer Koç (voorzitter)
John Meuleman
Richtje Sybesma
Nur Nurmohamed
Rick Brink
Nuradin Osman

Raad van Advies
Arjan Gerritsen
Trudy Vos
Remko Stolk
Jeffrey Hinnen
Harco Wesselink

DOWNLOADS

Beleidsplan 2022 >

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen >